Västerporten är en av flera aktörer i Vivalla som arbetar aktivt med att stärka Vivallaområdets attraktivitet och miljö, där trygghet och säkerhet är centrala frågor. Läs mer om vårt trygghetsarbete på fliken Om oss.
Projekt

Lokaler för ÖBOs fastighetsservice

Västerporten skapar nya möjligheter på väster i Örebro

Vi vill skapa arbetstillfällen i Örebros västra stadsdelar med vårt bestånd, kreativitet och goda relationer som verktyg. Har du också idéer om hur vi kan göra? Hör av dig!

Arkiv