Projekt

Kvarteret Gastuben

Västerporten skapar nya möjligheter på väster i Örebro

Vi vill skapa arbetstillfällen i Örebros västra stadsdelar med vårt bestånd, kreativitet och goda relationer som verktyg. Har du också idéer om hur vi kan göra? Hör av dig!

Arkiv