Fler lokaler ger fler jobb

Till nyhetsarkivet

Företagsbyn på Boglundsängen i Örebro växer. En mängd olika företag bedriver verksamheter av olika slag och det finns en ökad efterfrågan från aktörer som vill etablera sig om en passande lokal i området. Det kommunala fastighetsbolaget, Västerporten Fastigheter Örebro AB, har därför beslutat att möta behovet och starta nyproduktionsprojektet Gastuben på Boglundsängen. En central aspekt av satsningen är att de nya lokalerna i förlängningen ska ge fler människor chans till jobb och att det i sin tur bidrar till en mer socialt hållbar stad.


Kvarteret Gastuben


-Vi ser ett stort behov av en flyttkedja där vi har nya aktörer som söker mindre, prisvärda lokaler och samtidigt har vi etablerade företag som är i behov av större ytor för att kunna expandera. Genom att bygga nya lokaler i Gastuben, skapar vi ett utrymme för denna förflyttning och vi tror att det starkt kan bidra till att fler får jobb och det är grunden i vår verksamhet, att vi ska vara med och bygga en bra stad, säger Michael Blixt, förvaltningschef på Västerporten.


Planen är att bygga fyra byggnader med uthyrningsbara ytor från 250 kvadratmeter till att kunna hyra ett helt hus på cirka 1 250 kvadratmeter. Totalytan för byggnationen blir 5 000 kvadratmeter. Byggnationen påbörjas när 50 procent av ytorna är uthyrda och är beräknad till våren 2017. Lokalerna ska vara färdiga för inflyttning under vår/sommar 2018. Projektet har också som mål att ta in minst fem praktikanter under byggtiden. Byggherre är Västerporten och byggentreprenör NCC.


-Det här är ett jättespännande projekt i en mycket expansiv del av Örebro. Lokalerna vi bygger erbjuder flexibla lösningar som vi kan skräddarsy för kundens behov. Vi tror mycket på det vi kallar för kombinationslokaler för exempelvis installationsföretag, bygg- eller lagerhantering
, berättar Erik Cederlöf, uthyrningsansvarig på Västerporten.


Läs mer om lokalerna i kvarteret Gastuben här.