Oktober 2016

Till nyhetsarkivet

Fler lokaler ger fler jobb

2016-10-26 09:26

Företagsbyn på Boglundsängen i Örebro växer. En mängd olika företag bedriver verksamheter av olika slag och det finns en ökad efterfrågan från aktörer som vill etablera sig om en passande lokal i området. Det kommunala fastighetsbolaget, Västerporten Fastigheter Örebro AB, har därför beslutat att möta behovet och starta nyproduktionsprojektet Gastuben på Boglundsängen. En central aspekt av satsningen är att de nya lokalerna i förlängningen ska ge fler människor chans till jobb och att det i sin tur bidrar till en mer socialt hållbar stad.