November 2017

Till nyhetsarkivet

Trygghetsarbetet i Vivalla centrum förstärks ytterligare med trygghetskameror

2017-11-24 14:56


I dialog med boende i området, främst kvinnor i olika åldrar, har det framkommit att centrumanläggningen uppfattas som en otrygg plats, främst på kvällar och helger.