September 2017

Till nyhetsarkivet

Tyck till om Vivalla centrum!

2017-09-14 10:36


Alla män från 18 år och uppåt
är välkomna till en träff så vi samtalar om vad vi ser för utvecklingsmöjligheter för Vivalla centrum.