Om oss

 

Vi utvecklar miljöer som stärker Örebros västra stadsdelar

Västerporten Fastigheter är ett kommunalt bolag med sitt bestånd i Örebros västra delar. Bolaget utvecklar och förvaltar cirka 50 000 kvm lokalyta på Boglundsängen/Vivalla Företagsby och i Vivalla centrum och Vivalla skolan.

Syftet med Västerporten är att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser på väster i Örebro. Bolaget ska bidra till detta bland annat genom att samverka med olika aktörer. Genom att utveckla befintliga fastigheter och skapa nya ska Västerporten göra det möjligt för människor, organisationer och föreningar att mötas och utvecklas, vilket i sin tur skapar möjligheter för nya jobb.

Västerporten är ett kommunalt fastighetsbolag.

Affärsidé

Västerportens affärside är att utveckla miljöer som stärker Örebros västra stadsdelar.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om oss!