Trygghetsarbetet i Vivalla centrum förstärks ytterligare med trygghetskameror

Till nyhetsarkivet


Efter beslut från länsstyrelsen kan Västerporten Fastigheter ta ett steg till mot ett tryggare Vivalla centrum, då vi nu fått tillstånd att sätta upp trygghetskameror under en period om två år.


I dialog med boende i området, främst kvinnor i olika åldrar, har det framkommit att centrumanläggningen uppfattas som en otrygg plats, främst på kvällar och helger.

Vår ambition är att alla ska känna sig trygga i området. Därför har vi tillsatt centrumvärdar, som finns på plats sju dagar i veckan, för att lotsa unga och gamla rätt när de besöker vår centrumanläggning. Centrumvärdarna samarbetar också med de nattvandrande föreningarna som finns i Vivalla. De arbetar också tätt ihop med verksamheterna i centrum där bland annat vårdcentralen, familjecentralen och biblioteket får daglig service från centrumvärdarna.

De senaste åren har Västerporten Fastigheter också kartlagt brister i belysningen i och utanför Vivalla centrum. Detta har resulterat i att ett 30-tal nya belysningsarmaturer monterats på fasaden runt hela anläggningen.

Vi för dialog med våra näringsidkare om hur lokalerna kan utformas, för att på bästa sätt bidra till tryggheten. I detta arbete har vi satt våra kvinnliga besökare i fokus.

Trygghetskamerorna administreras av företagets säkerhetsavdelning, vilka också är de enda som har access till den server som kamerorna är anslutna till. Tilläggas bör att ingen person kommer att i realtid följa händelserna i Vivalla centrum. Endast Polisen kan begära ut och har tillträde till det material som spelas in.