Västerporten köper el Märkt Bra Miljöval

Till nyhetsarkivet

El Märkt Bra Miljöval innebär:

Endast el från förnybara källor med mycket låga utsläpp.
Att bidra till energieffektiviseringsprojekt och miljöförbättrande åtgärder i strömmande vatten.
Att vindkraftverken inte står i ekologiskt känsliga områden.
Att kontroll utförs varje år av fristående revisor och av Naturskyddsföreningen.
E.ON har licens för att sälja el märkt Bra Miljöval.